Open Text ECM Implementacija

OpenText ECM Content Management and Workflow predstavlja rešenje koje omogućuje rad sa velikom količinom dokumentacije (milioni skeniranih, papirnih i mikrofilmovanih dokumenata). OpenText ECM je skalabilno rešenje koje omogućuje jednostavno uvođenje novih tipova dokumenata i dodavanje novih korisnika, kao i proširenje i dodavanje novih radnih procesa u sistem.

OpenText ECM sadrži module za dokument menadžment, napredni workflow, digitalno potpisivanje dokumenata, skeniranje, uvoz dokumenata i kreiranje naprednih izveštaja. Sistem je pripremljen za punu integraciju sa ostalim standardnim radnim aplikacijama (Lotus Notes, Microsoft Outlook, Microsoft Share Point, Adobe, Microsoft Office Suite itd). OpenText ECM sadrži mogućnost jednostavnog povezivanja sa ostalim radnim aplikacijama (npr. Core Banking sistem).

Osnovu OpenText ECM rešenja predstavljaju moduli za:

 • Imaging koji između ostalih komponenti obuhvata i aplikaciju za skeniranje sa pratećim modulom za asinhroni transport dokumentacije
 • Business Process Management, čime se obezbeđuje implementacija workflow funkcionalnosti dokumenata koji se procesiraju
 • Document Management i Archiving čime se obezbeđuje sigurno, kriptovano čuvanje procesiranih dokumenata i jednostavno korišćenje dokumenata od strane zaposlenih banke

OpenText ECM Content Management – osnovne karakteristike:

 • OpenText Content Management sadrži module za dokument menadžment, napredni workflow, digitalno potpisivanje dokumenata, skeniranje, uvoz dokumenata i kreiranje naprednih izveštaja
 • Sistem je pripremljen za punu integraciju sa ostalim standardnim radnim aplikacijama (Lotus Notes, Microsoft Outlook, Microsoft Share Point, Adobe, Microsoft Office Suite itd)
 • OpenText Content Management ima mogućnost jednostavnog povezivanja sa ostalim radnim aplikacijama i informacionim sistemima

OpenText Content Management ulazni modul je OpenText Imaging Enterprise Scan modul koji služi za skeniranje od nekoliko dokumenata dnevno do masovnog skeniranja dokumentacije od preko nekoliko miliona dnevno. Enterprise Scan podržava i hot folder (pooling) import faksova i elektronskih dokumenata, kao i automatski import dokumenata iz e-mailova.

OpenText Dokument Menadžment je softversko rešenje koje pomaže korisnicima u kompanijama da smanje gubitak vremena i truda na organizovanje, pronalaženje i upravljanje poslovnom dokumentacijom. Dokument menadžment sistem omogućava korisnicima da skeniraju dokumenta, da kreiraju elektronska dokumenta, da ih sve organizuju i upravljaju svim elektronskim dokumentima koja se nalaze na centralnom OpenText serveru. Skenirana i druga elektronska dokumenta koja se nalaze u dokument menadžment sistemu na OpenText serveru mogu se jednostavno i brzo pronalaziti preko interne mreže (intranet) ili Interneta i sigurnih veza.

Sa OpenText Dokument Menadžment sistemom kompanija može unaprediti produktivnost i smanjiti troškove tako što će imati brz pristup organizovanoj dokumentaciji, verzioniranje dokumenata, automatizaciju poslovnih procesa i brze odgovore na zahteve klijenata.

OpenText Content Management je podrazumevano web orijentisano rešenje koje omogućuje pristup dokumentima bez obzira na lokaciju korisnika. Za svakog korisnika se definišu pravila pristupa i akcija nad dokumentima. OpenText Content Suite koristi najnapredniju tehnologiju virtuelnih foldera koja omogućuje svakom korisniku prikaz informacija grupisanih prema njegovim potrebama (npr. korisnik u filijali ima prikaz grupisan po korisnicima iz te filijale, dok korisnik u centrali ima podatke grupisane prema filijalama ili proizvodima – krediti, računi i sl).

Open Text ECM omogućuje jedinstveno rešenje prikaza konsolidovanih podataka iz svih radnih aplikacija. Na ovaj način korisnik dobija mogućnost da na jednom mestu (npr. unoseći samo klijentski broj) vidi sve informacije o klijentu: njegovu elektronsku i skeniranu dokumetaciju, kompletnu e-mail korespondenciju vezanu za klijenta, informacije iz SAP-a, Core sistema banke ili drugih informacionih sistema.

Integracija sa dodatnim aplikacijama

Sistem omogućava korisnicima popularnih softverskih paketa (Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Lotus Mail) da otvaraju i snimaju dokumente direktno iz repozitorijuma. Korisnici mogu prebacivati dokumente između desktopa i repozitorijuma, jednostavnim drag and drop akcijama u okviru Windows Explorera. Sistem podržava WebDav protokol, i omogućava korisnicima aplikacija koje podržavaju ovaj protokol da se direktno povežu na repozitorijum.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvo pitanje, kontaktirajte nas putem kontakt forme:
  O nama

  Nudimo vam najsavremenija digitalna rešenja i procese digitalizacije poslovanja.

  Kontakt

  office@newconcept.ba

  065 702 530

  Ložionička bb, 78000 Banja Luka